Jana Ković

studeni 2021

Jana Ković

„Biti deo jedne „netipične banke“ na samom početku svoje karijere za mene je vredno iskustvo. Dinamika, unapređenje i novine uz usmerenost na digitalni razvoj su nešto što se svakodnevno vidi i oseti, uz šta vaš lični razvoj ne može da izostane. Uz izuzetnu timsku i mentorsku podršku, kao i podršku ostalih „netipičnih bankara“ svakodnevni rad i učenje predstavljaju savladiv izazov“.