Specijalista za podršku distributivnim kanalima

Beograd, Serbia


Odgovornosti

 • Aktivno učešće u projektima iz domena platnog prometa, distributivnih kanala  i kartičnog poslovanja
 • Pružanje podrške prodajnim sektorima u promociji i akviziciji, kao i komunikacija i saradnja sa vendorima u cilju implementacije novih proizvoda iz domena platnog prometa, distributivnih kanala  i kartičnog poslovanja
 • Saradnja sa drugim organizacionim delovima banke na poslovima distributivnih kanala  i kartičnog poslovanja u cilju unapređenja procesa i zadovoljstva klijenata banke
 • Komunikacija sa kolegama iz drugih organizacionih delova i vendorima u slučaju pojave problema u funkcionisanju elektronskih servisa i kartičnog poslovanja
 • Komunikacija sa vendorima u cilju podizanja kvaliteta podrške klijentima
 • Testiranje novih e-banking/m-banking i ostalih elektronskih servisa Banke iz domena platnog prometa i kartičnog poslovanja i koordinacija testiranja sa ostalim organizacionim delovima
 • Koordinacija sa IT sektorom na poslovima razvoja i unapređenja softverskih rešenja iz domena platnog prometa, distributivnih kanala  i kartičnog poslovanja
 • Komunikacija sa procesorom, NBS, VISA, MASTER i drugim institucijama od značaja za kartično poslovanje
 • Podrška rukovodiocu u izradi plana budžeta za kartično poslovanje
 • Izrada i kontrola procedura i radnih instrukcija vezanih za analizu i podršku distributivnih kanala
 • Rešavanje i odgovaranje na prigovore-reklamacije klijenata u skladu sa procesom koji je definisan Priručnikom za upravljanje prigovorima i Politikom upravljanja prigovorima kao najvišim aktom banke
 • Ostali zadaci po zahtevu neposrednog rukovodioca

Uslovi

 • VII stepen stručne spreme odnosno studije prvog ili drugog stepena obrazovanja,
 • 5 godina relevantnog radnog iskustva
 • Rad na računaru i znanje engleskog jezika
 • Poznavanje bankarskih poslovnih procesa iz domena kartičnog poslovanja e bankinga i m bankinga;
 • Poznavanje MS Office paketa;

Šta nudimo

 • Izazovnu poziciju i priliku za učenje i razvoj
 • Internacionalno i dinamično poslovno okruženje
 • Rad sa profesionalnim i motivisanim timom


Oglas Vam se svideo? Mislite da ste idealni kandidat? Ukoliko je odgovor da, molimo Vas pošaljite Vašu prijavu najkasnije do 9. septembra 2021. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor. Slanjem prijave na konkurs kandidati pristaju na upotrebu ličnih podataka od strane ovlašćenih lica poslodavca, u svrhu sprovođenja selekcije kandidata.

Reci prijateljima za ovaj konkurs

Lične informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Dodaj
Dodaj