Samostalni/a specijalista/kinja za kontrolu tržišnih rizika i rizika likvidnosti

Beograd, Srbija (Hybrid)


U cilju jačanja našeg tima, tražimo osobu unutar Odeljenja kontrole rizika:

Samostalni/a specijalista/kinja za kontrolu tržišnih rizika i rizika likvidnosti

Mesto Rada: Beograd, hibridni model rada

Kao banka sa srcem startupa spajamo najbolje od oba sveta, pouzdanost i inovativnost, i želimo da budemo prepoznati po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Pridruži nam se u stvaranju sveta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. 

Različitost je važna, kao i stvaranje okruženja koje omogućava zapošljavanje kandidata sa različitim poreklom, iskustvima i perspektivama u cilju postizanja najboljih rezultata bez ograničenja. Dobro je poznata činjenica da su raznoliki timovi produktivniji. Zato, Addiko Banka pruža jednake mogućnosti svima. 

Želiš da postaneš deo ekipe netipičnih bankara? Rast i razvoj su reči koje ti mame osmeh na lice? Onda je ovo baš prilika za tebe!

 

Osnovni zadaci na tvom novom radnom mestu:

 • Funkcionalno i organizaciono odgovara rukovodiocu/teljki Službe kontrole tržišnih rizika, rizika likvidnosti i operativnog rizika;
 • Kontrola, merenje, analiza i izveštavanje rukovodiocu/teljki Službe  kontrole tržišnih rizika, rizika likvidnosti i operativnog rizika;
 • Praćenje regulatorno definisanih i interno postavljenih limita za kamatni rizik, devizni rizik i druge tržišne rizike i rizik likvidnosti i pokretanje procesa eskalacije u slučaju kršenja limita
 • Analiza ključnih indikatora za kamatni rizik, devizni rizik i druge tržišne rizike i rizik likvidnosti
 • Adaptacija grupnih instrukcija u vezi sa modelovanjem i lokalno definisanje tretmana/pravila modelovanja svih relevantnih bilansnih i vanbilansnih pozicija za potrebe merenja i izveštavanja o kamatnom riziku, deviznom riziku i drugim tržišnim rizicima
 • Adaptacija grupnih pretpostavki u vezi sa modelovanjem i lokalno definisanje pretpostavki/pravila modelovanja relevantnih stohastičkih bilansnih i vanbilansnih pozicija za potrebe merenja i izveštavanja o riziku likvidnosti
 • Revizija i ažuriranje postavljenih pretpostavki/tretmana modelovanja relevantnih bilansnih i vanbilansnih pozicija za potrebe merenja i izveštavanja o kamatnom riziku i deviznom riziku i drugim tržišnim rizicima i riziku likvidnosti, samostalno i/ili u saradnji sa grupom
 • Implementacija grupnih i lokalnih sistema limitiranja kamatnog rizika, deviznog rizika i drugih tržišnih rizika i rizika likvidnosti
 • Analiza osetljivosti i stres-test koncept u domenu kamatnog rizika, deviznog rizika i drugih tržišnih rizika i rizika likvidnosti
 • Primena standardnih instrumenata grupe i lokalni razvoj i implementacija instrumenata za merenje i procenjivanje kamatnog rizika, deviznog rizika i drugih tržišnih rizika i rizika likvidnosti
 • Obračun, planiranje i projekcija kapitalnog zahteva za kamatni, devizni rizik i rizik likvidnosti po lokalnom i grupnom ICAAP procesu
 • Obračun, planiranje i projekcija Basel III pokazatelja likvidnosti u saradnji sa grupom i/ili samostalno
 • Kontrola kvaliteta i održavanje relevantnih podataka, polja i atributa kamatnog rizika za bazu ALM/KRM alata i za potrebe dinamičkog merenja i kontrole kamatnog rizika u normalnim okolnostima i okolnostima stresa
 • Saradnja sa DQ timom u mapiranju i adaptaciji relevantnih polja i atributa za bazu ALM/KRM alata za potrebe kontrole i merenja kamatnog rizika i rizika likvidnosti;
 • Razvoj i implementacija modela, instrumenata i scenarija za merenje i procenjivanje kamatnog rizika, deviznog rizika i ostalih tržišnih rizika i rizika likvidnosti, samostalno i/ili u saradnji sa grupom
 • Definisanje lokalnih politika, procedura i radnih instrukcija za kontrolu kamatnog rizika, deviznog i drugih tržišnih rizika i rizika likvidnosti u saglasnosti sa lokalnom regulativom i grupnim strategijama i politikama;
 • Priprema redovnih i ad hoc izveštaja i analiza o kamatnom riziku, deviznom riziku i drugim tržišnim rizicima i riziku likvidnosti u skladu sa zakonom, drugim propisima i internim aktima Banke, kao i drugih izveštaja i analiza prema posebnim zahtevima i standardima grupe;
 • Obavljanje funkcije Treasury Middle Office poslova (TMO) koja podrazumeva kontrolu pojedinačnih transakcija i ukupnog portfolija Treasury poslovanja kroz postupak kontrole single position i portfolio limita kroz Limits aplikaciju i PMS izveštaje, kontrolu tržišne uskladjenosti pojedinačnih i ukupnih transakcija (market conformity check), kontrolu vremenske uskladjenosti unosa pojedinačnih transakcija (timely entering), kontrolu identifikacionih kodova proizvoda (product ID check)
 • Učešće u PIP procesu za Treasury i non-Treasury proizvode
 • Saradnja u izradi plana poslovanja u slučaju nastupanja nepredviđenih događaja (kriza likvidnosti) i plana oporavka Banke u domenu rizika likvidnosti
 • Saradnja na obračunu fer vrednosti po relevantnim medunarodnim računovodstvenim (IAS) i standardima finansijskog izveštavanja (IFRS)


Javi nam se ako:

 • Poseduješ VII stepen stručne spreme
 • Imaš 3 godine relevantnog radnog iskustva
 • Poznaješ osnove ekonomije, finansija i bankarstva
 • Poznaješ relevantne zakonske odredbe iz domena tržišnih rizika i rizika likvidnosti
 • Poseduješ napredno znanje Excel-a i SQL-a
 • Poznaješ rad na računaru i znaš engleski jezik


Znanje i veštine koje predstavljaju prednost:

 • Poznavanje bankarskih rizika, statistike i računovodstva
 • Interna ili eksterna edukacija


Šta nudimo:

 • Brigu o zdravlju zaposlenih kroz privatno zdravstveno osiguranje
 • Fleksibilno radno vreme
 • Program mentorstva i mentoringa
 • Kontinuirano usavršavanje i obuke
 • Izazovnu poziciju i priliku za učenje i razvoj
 • Rad sa profesionalnim i motivisanim timom
 • Rad u međunarodnom okruženju


Misliš da imamo šanse kod tebe? Ako je odgovor da, prijavi se i priloži svoju biografiju do 27.06.2024.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani. Slanjem prijave kandidati pristaju na upotrebu i čuvanje ličnih podataka u svrhu procesa selekcije.

Samostalni/a specijalista/kinja za kontrolu tržišnih rizika i rizika likvidnosti

Opis posla

Samostalni/a specijalista/kinja za kontrolu tržišnih rizika i rizika likvidnosti

Lične informacije