Samostalni/a specijalista/kinja za kontrolu kreditnog rizika

Beograd, Srbija (Hybrid)


U cilju jačanja našeg tima, tražimo osobu unutar Odeljenja kontrole rizika:

Samostalni/a specijalista/kinja za kontrolu kreditnog rizika

Mesto Rada: Beograd, hibridni model rada

Kao banka sa srcem startupa spajamo najbolje od oba sveta, pouzdanost i inovativnost, i želimo da budemo prepoznati po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Pridruži nam se u stvaranju sveta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. 

Različitost je važna, kao i stvaranje okruženja koje omogućava zapošljavanje kandidata sa različitim poreklom, iskustvima i perspektivama u cilju postizanja najboljih rezultata bez ograničenja. Dobro je poznata činjenica da su raznoliki timovi produktivniji. Zato, Addiko Banka pruža jednake mogućnosti svima. 

Želiš da postaneš deo ekipe netipičnih bankara? Rast i razvoj su reči koje ti mame osmeh na lice? Onda je ovo baš prilika za tebe!

 

Osnovni zadaci na tvom novom radnom mestu:

 • Personalna odgovornost za dodeljene poslove u skladu sa  radnim obavezama i dužnostima i instrukcijama
 • Izveštavanje Direktora/ke Odeljenja o ostvarenim zadacima
 • Model za procenu kreditnog rizika
 • Modeli za stres testove i scenario analize
 • Metodologija za obračun ispravki i rezervisanja, izrada internih akata
 • Rezerva za gubitke prema Odlukama NBS
 • Propisi NBS iz domena merenja i kontrole kreditnog rizika, izrada internih akata
 • Politike AG iz domena merenja i kontrole kreditnog rizika, izrada internih akata
 • Proces interne procene adekvatnosti kapitala (ICAAP) za kreditni rizik (RBC- Sposobnost podnošenja rizika)
 • Obracun IFRS rezervisanja
 • Administiriranje I unapredjenje alata za obracun rezervisanja
 • Obracun rizikom ponderisane aktive RWA (NBS propisi i prema pravilima AG)
 • Provere kvaliteta podataka za obračune
 • Planiranje Ekonomskog kapitala  i komponenti iz kreditnog rizika (RBC)
 • Planiranje IFRS rezervisanja I troskova rizika
 • Planiranje regulatornog kapitala  i komponenti (rizicna aktiva, NBS potrebna rezerva)
 • Planiranje RWA za AG
 • Izveštavanje prema NBS
 • Izveštavanje prema AG
 • Interno izveštavanje
 • Implementacija lokalnih i Grupnih standarda u oblasti kontrole kreditnog rizika kontrole kapitala i RWA
 • Učešće u lokalnim projektima i projektima AG
 • Unapredjenje kvaliteta podataka koji se koriste u procesu merenja i kontrole kreditnog rizika
 • Dokumentovanje internih kontrola kojima se obezbeđuje kompletnost i tačnost podataka
 • PIP proces za Treasury i non-Treasury proizvode
 • Redovno prikupljanje i priprema podataka za identifikaciju indikatora ranog upozoravanja (EWS)

Javi nam se ako:

 • Poseduješ VII stepen stručne spreme
 • Imaš 3 godine radnog iskustva
 • Poznaješ bankarstvo i bankarske rizike
 • Poznaješ statistiku i računovodstvo
 • Poznaješ rad na računaru i znaš engleski jezik


Znanje i veštine koje predstavljaju prednost:

 • Analitičnost i organizacione sposobnosti
 • Edukacija u banci esterna/interna


Šta nudimo:

 • Brigu o zdravlju zaposlenih kroz privatno zdravstveno osiguranje
 • Fleksibilno radno vreme
 • Program mentorstva i mentoringa
 • Kontinuirano usavršavanje i obuke
 • Izazovnu poziciju i priliku za učenje i razvoj
 • Rad sa profesionalnim i motivisanim timom
 • Rad u međunarodnom okruženju


Misliš da imamo šanse kod tebe? Ako je odgovor da, prijavi se i priloži svoju biografiju do 27.06.2024.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani. Slanjem prijave kandidati pristaju na upotrebu i čuvanje ličnih podataka u svrhu procesa selekcije.

Samostalni/a specijalista/kinja za kontrolu kreditnog rizika

Opis posla

Samostalni/a specijalista/kinja za kontrolu kreditnog rizika

Lične informacije